Indskrivning

Skal dit barn indmeldes på Baggesenskolen

Skolestart

Når dit barn skal begynde sin skolegang - bliver barnet automatisk tilknyttet sin distrikt skole - med mindre I som forældre har ønsket andet.
Hvert år i november måned åbnes der for indskrivning, og distrikt skolen udsender diverse materiale til de forældre, der har børn, som skal starte i det kommende års børnehavneklasser.

Skoleskift ved flytning til distriktet

Når man flytter er resultatet ofte, at ens barn også skal flytte til en anden skole. Flytter I til Baggesenskolens distrikt - kontakter I skolens kontor for at få en aftale om et møde med skolelederen. Mødet skal sikre, at flytningen af eleven gennemføres med størst mulig hensyntagen til eleven.

Anden årsag til skoleskift

Ønsker I jeres barn flyttet til Baggesenskolen - selv om I ikke bor i distriktet - skal I først rette henvendelse til skolens leder for at undersøge, om skolen har ledig plads til barnet.

Er du i tvivl om, hvilken distrikt skole dit barn hører til kan du se distriktsopdelingen her:

Siden er sidst opdateret 11. november 2022