Mind My Mind

Tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder

Forsøg med Mind My Mind

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Slagelse Kommune deltager i Mind My Mind, der er et stort dansk udviklings- og forskningsprojekt om tidlig hjælp til børn og unge med tegn på følelsesmæssige og adfærdsvanskeligheder.

Formålet er at undersøge effekten af Mind My Mind-træning sammenlignet med kommunens sædvanlige tilbud om støtte og rådgivning til børn og unge med angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder.

Hvad er Mind My Mind?

Mind My Mind er et individuelt forløb for børn og unge i alderen 6-16 år, hvor forældre deltager som støtte for barnet. Barnet vil træne metoder til at mestre angst, depressive symptomer og/eller adfærdsvanskeligheder. Forældre til et barn med adfærdsvanskeligheder vil træne metoder til at mindske konflikter og øge det positive samvær med barnet.

Mind My Mind-træningen er baseret på velkendte psykologiske metoder, der har vist god effekt hos børn og unge.    

Hvem kan deltage i Mind My Mind?

  • Er dit barn mellem 6 og 16 år?
  • Og er du bekymret for om dit barn trives dårligt på grund af angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder?

Så kan deltagelse i Mind My Mind forsøget være en mulighed for dig og dit barn.

Deltagelse er gratis og foregår i din kommune.

Hvordan kan mit barn deltage i Mind My Mind forsøget?

Kontakt PPR, hvis du er bekymret for, om dit barn trives dårligt på grund af angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder.

Hvis PPR vurderer, at Mind My Mind er et relevant tilbud for dit barn, vil I blive bedt om at svare på en række spørgeskemaer for at finde ud af om dit barn har tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder.

Hvis det viser sig, at dit barn har tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder, vil I blive tilbudt at deltage i forskningsprojektet og få yderligere information herom.

Vælger I herefter at deltage i forsøget, vil du og dit barn blive modtage enten Mind My Mind-træning eller sædvanlig støtte og rådgivning i kommunen. Fordelingen sker tilfældigt i forholdet 3:1, det vil sige, at tre ud af fire forsøgsdeltagere får Mind My Mind-træning. Alle deltagere i forsøget vil blive bedt om at udfylde spørgeskemaer til forskningsbrug. Børn og unge vil også skulle udfylde spørgeskemaer.

Det er frivilligt at deltage i forsøget, og du kan som forælder når som helst og uden at give en grund trække samtykket tilbage, uden at det får konsekvenser for dit barns forløb i PPR.

Flere oplysninger

Hvis du vil vide mere om Mind My Mind, så kan du

eller

  • kontakte Sanne Hassø, Center for Uddannelse, på telefon: 58 57 47 24 eller på e-mail: sanha@slagelse.dk
Siden er sidst opdateret 15. oktober 2019