Uddannelsesvejledning på Baggesenskolen

Her kan du læse om uddannelsesvejledning på Baggesenskolen

Ungdommens uddannelsesvejledning

Den professionelle uddannelsesvejledning varetages i Slagelse Kommune af UU Slagelse.

Når du her på skolen møder en uddannelsesvejleder, er det derfor en ansat fra UU Slagelse som du møder.

I Slagelse kommune har hver grundskole sin egen tilknyttede uddannelsesvejleder. Det tilstræbes at den unge mødes af samme person hele vejen igennem sit vejledningsforløb i grundskolen.

På Baggesenskolen hedder uddannelsesvejlederen Josefine L. Hamborg

Du kan træffe Josefine på telefon: 21622999, mail: josluham@slagelse.dk eller skrive en besked i AULA.

Har du brug for et hurtigt svar på din henvendelse, anbefaler vi at du skriver en mail.

Hvis du gerne vil møde din uddannelsesvejleder på skolen, kan du læse nærmere omkring træffetider på skiltet som hænger ved uddannelsesvejlederens lokale skole-kontor.

Uddannelsesvejlederens arbejdsområde:

Kollektiv vejledning i klassen i klasserne hvor eleverne modtager vejledning på samme tid, disse er ofte emnebaserede.

De unge vil i løbet af 7.-9.klasse modtage kollektiv vejledning indenfor følgende emner:

 • Find dine egne styrker
 • Før-under-efter aktiviteter omkring introforløb
 • Erhvervspraktik
 • Lær uddannelsessystemet at kende
 • Uddannelsesparathedsvurderingen
 • Ug.dk og e-vejledningen
 • Studievalgsportfolio
 • Unoung.dk
 • Den frivillige brobygning i 9.klasse
 • Overblik over muligheder efter 9.klasse
 • Hjælp og vejledning omkring selve ansøgningsprocessen om ungdomsuddannelse, beskæftigelse eller andet
 • Optagelse.dk

Individuelle vejledningsforløb

UU Slagelse tilbyder ”Vejledning for alle” på 8.klassetrin.

Tilbuddet gælder elever på kommunens folkeskoler.

Det betyder, at alle unge her inviteres til en vejledningssamtale med den uddannelsesvejleder som er tilknyttet den enkelte folkeskole.

I ”Vejledning til alle” skeles der ikke til om den unge er vurderet uddannelsesparat eller ej.

Intro- og brobygningsforløb

I 8.klasse skal alle unge deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelserne. Introduktionskurserne er obligatoriske.

Alle skal besøge to forskellige ungdomsuddannelser. Man har to dage på hver uddannelse.

Forinden er uddannelsesvejlederen på besøg i klassen til en gennemgang introforløbet. Eleverne får hjælp til at tilmelde sig forløbene og de klædes på ift. de oplevelser som de skal ud og møde. Efterfølgende evaluerer uddannelsesvejlederen introforløbet sammen med klassen.

I 9.klasse er der ikke obligatorisk introduktionskursus. Til gengæld kan elever (som enten er vurderet ikke-uddannelsesparat eller som endnu ikke er afklaret omkring uddannelsesvalget) i 9.klasse vælge at deltage i brobygningsforløb på ungdomsuddannelserne. Brobygningsforløbene er lidt anderledes end dem i 8.klasse. Denne gang kan man kun vælge at besøge en enkelt ungdomsuddannelse. Til gengæld er man der lidt længere, typisk 3-5 dage.

Den frivillige brobygning foregår i uge 41 og uge 49.

Erhvervspraktik: Før du kan komme i erhvervspraktik skal du tale med din uddannelsesvejleder. 

Sammen afdækker vi behovet for erhvervspraktik samt længden af den. 

Den unge skal selv finde sin praktikplads, men det er uddannelsesvejlederen som sørger for at den unge er korrekt forsikret. Den unge skal derfor sørge for at praktiksedlen udfyldes og returneres til skolens kontor. Herfra mailes praktiksedlen til uddannelsesvejlederen.

Netværksmøder: Her lytter vi og kommer med indspark omkring tiltag som kan hjælpe den enkelte unge i processen frem imod at blive valgparat.

IUP samtaler (når den unge vurderes ikke-uddannelsesparat): Det er skolens og uddannelsesvejlederens ansvar i et samarbejde at iværksætte en vejledningsplan og klarlægge behovet for en særlig målrettet vejledningsindsats. Unge som vurderes ikke-uddannelsesparat til deres ønskede uddannelse, vil derfor blive indbudt til en samtale. Ved samtalen deltager den unge, forældre, klasselærer og uddannelsesvejleder.

Råd og vejledning til forældre: Når forældre opsøger vejlederen for at få råd og vejledning ift. forældrenes vejledning af deres barn.

Individuelle samtaler med unge: Når den unge opsøger uddannelsesvejlederen for at få svar, råd og vejledning ift. konkrete situationer, tanker, ideer eller drømme. 

Individuelle vejledningssamtaler: Når forældre og unge opsøger uddannelsesvejlederen og beder om en (eller flere) vejledningssamtaler.

Målgruppevurderinger til FGU: Når den unge ønsker at komme på FGU efter 9.klasse.

Forældrearrangementer:

 • Forældremøde for 8.klasse (introduktion til uddannelsesvejledningen og uddannelsesparathedsvurderinger)
 • Forældremøde for 9.klasse (Uddannelsessystemet, Optagelse.dk og valgprocessen)

Herudover engagerer UU Slagelse sig løbende i projekter som skal hjælpe den enkelte unge til at styrke egen valgparathed i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.

Vil du gerne vide mere om uddannelsesvejledningens opgaveområde, kan du læse mere i lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Du finder loven ved at følge dette link:

https://www.uvm.dk/vejledning-og-stoettemuligheder/vejledning/politiske-aftale-love-og-regler/love-og-bekendtgoerelser (nyt vindue)

 

Siden er sidst opdateret 14. november 2023