Fokus på læring og bevægelse

På Baggesenskolen prioriterer vi elevernes indlæring samtidig med udøvelsen af motion.

Læring ved hjælp af Vidensbrønd

Vi har blandt andet indkøbt en Vidensbrønd, der er et interaktivt gulv til leg, læring og bevægelse. Vidensbrønden kan bruges til faglig undervisning i mange forskellige fag og fremmer kollektiv læring gennem fysisk leg og bevægelse.

Fra en projektor monteret i loftet projiceres forskellige specialudviklede læringsspil ned på gulvet, og børnene bruger deres hænder og fødder til at interagere med gulvet og løse opgaver.

Fordele ved at bruge Vidensbrønden

  • Bedre indlæring gennem fysisk aktivitet
  • Forbedrede sociale og faglige færdigheder
  • Bidrager til en større selvforståelse
  • Stimulerer kreativiteten

DJEEO GPS spilleplatform

Der er ligeledes indkøbt DJEO GPS basererede spilleplatforme til brug for undervisning i alle fag.

DJEEO undervisningsspil fremmer indlæring, sundhed, skoleglæde og personlig udvikling hos børn og unge. Et spil foregår som et virtuelt orienteringsløb med indbyggede faglige opgaver.

DJEEO undervisningsspil kan anvendes i undervisningen i alle klassetrin og i alle fag, blot eleverne kan læse og navigere sikkert i trafikken eller uden for skolens område.

Motion

Undersøgelser viser at børn og unge bevæger sig for lidt.
DJEEO undervisningsspil henvender sig især til denne målgruppe, som holder af PC-spil og internet. Via DJEEO spillene får eleverne således motion og læring i ét på en motiverende måde.

Siden er sidst opdateret 14. december 2021