Kontoret

På kontoret kan du blandt andet finde vores skoleleder, viceskoleleder, afdelingsledere og adm. medarbejdere.

Skoleleder: Helle Smidt Haim

Viceskoleleder: Henriette V. Christensen

Afdelingsleder: Dorte Kamstrup

Afdelingsleder i SFO: Bettina Wentzer

Administrativ medarbejdere: Malene Otte Simonsen og Helle Morgen Hansen

Servicepersonale: Tommy Rasmussen

Skolebestyrelsens formand: Lotte Grønhøj Andersen
 
Tillidsrepræsentanter: Birgitte Bruun Olesen og Heidi Pedersen

Service

Det er skolens politik, at eleverne ikke må have mobiltelefoner tændt i timerne. Såvel elever som forældre, der ønsker at komme i kontakt med hinanden i løbet af skoledagen er velkommen til at kontakte kontoret.