Mobilfri skole

Politik for mobiltelefoner og andre elektroniske enheder

Politik for mobiltelefoner og andre elektroniske enheder

Baggesenskolen er både i skole og SFO mobilfri. Det gælder også andre devises, der kan sidestilles med mobiltelefoner.

Vores politik for mobiltelefoner og andre elektroniske enheder er udarbejdet for at skabe enkle og klare rammer om hverdagen.

Hvorfor er skoletiden mobilfri?

 1. Vi ønsker at give eleverne ro og pause fra ikke relevante forstyrrelser i løbet af dagen på Baggesenskolen, og dermed at skabe et rum for nærvær, dannelse, fællesskab og trivsel. Plads til at lege sammen, bevæge sig sammen og være aktive sammen.
 2. Vi ønsker at undervisningen kommer først. Læring kræver fokus og nærvær, det vil vi gerne styrke. Vi ønsker en uforstyrret undervisning med fokus på fordybelse, koncentration og nærvær.

Hvorfor er SFO-tiden mobilfri?

 1. En videreførelse af skoletidens fokus på nærvær, dannelse, fællesskab og trivsel.
 2. Det er vigtigt at børnene i SFO leger sammen, taler sammen, bevæger sig og derigennem styrker deres sociale færdigheder.

 

Medarbejdernes brug af mobiltelefoner:

Som voksne er vi hele tiden rollemodeller for de unge. Som udgangspunkt benyttes mobiltelefoner ikke i samværet med eleverne. Der kan være undtagelser, hvor vi anbefaler de voksne at fortælle eleverne om årsagen.

For vores vikarer gælder også at de på lige fod med øvrige medarbejdere er rollemodeller. Her vil eleverne dog opleve at vikarerne benytter mobiltelefon til at fraværsregistrere samt tilgå information på Aula.

Digital dannelse:

Vil fortsat være at finde som en del af vores ansvar for at medvirke til eleverne udvikler muligheder for at begå sig bedst muligt i verdenen.

Digitale medier og læringsplatforme er fortsat væsentlige i skolens hverdag. Computerne vil stadig være omdrejningspunktet i rigtig meget af undervisning. Mobilen vil også bruges, når lærerne og pædagogerne vurderer det nyttigt for læringen.

 Hvordan fungerer hverdagen med mobiltelefoner og andre lignende enheder fx smartwatch:

 • Alle elever fra 0.-9. klasse, der medbringer mobiltelefoner, skal aflevere dem i flytilstand i forbindelse med opstarten af 1. lektion, og telefonen udleveres igen, når skolen forlades. Telefonerne låses inde i fastgjorte skabe = vores mobilhotel.
 • Smartwatch sidestilles med mobiltelefoner. Enten skal de blive hjemme eller afleveres.
 • Lærere og pædagoger beslutter, hvornår telefonen benyttes i læringsmæssige sammenhænge.
  • Mobilen må ikke anvendes til at fotografere eller filme, medmindre det er aftalt med de personer, der fotograferes eller filmes. Hvis en person fotograferes mod sin vilje, vil de aktuelle forældre blive inddraget.
  • Billeder/film må ikke deles uden forudgående aftale med personerne på billedet ifølge lovgivningen.
  • Beskeder må ikke være anonyme, virke chikanerende eller indeholde antydning af mobning.
  • Computere, tablets mm. må tilsvarende kun anvendes til læringsmæssige sammenhænge i timerne.

Overgang fra skole til SFO:

 • Mobiltelefonen og andre lignende enheder fx smartwatch flyttes fra mobilhotellet i klassen til mobilhotellet i foyeren.
 • Hvis mobiltelefon og andre lignende enheder medbringes i morgen-SFO skal de afleveres i en kasse i SFO’ens køkken.
 • Vi opfordrer forældre til at skrive på Aula inden endt skoledag, hvis der er aftaler for barnet.

Rammer ved overtrædelse i skolen:

Overtrædelse af vores princip medfører at mobiltelefonen tages fra eleven og lægges på kontoret. Telefonen kan afhentes af elev og forældre ved skoledagens ophør.

Ved gentagende overtrædelse indkaldes elev og forældre til et møde med klasselæreren og en leder.

Rammer ved overtrædelse i SFO:

Her gælder det sammen som i skolen, men her opbevares den hos de voksne i foyeren, hvor den kan hentes af barn og forældre.

Ansvar:

Medbringes og anvendes devises på skolen sker ubetinget på forældrenes/elevens eget ansvar. Skolens forsikring dækker ikke evt. skader eller tyveri. 

Proces for opstart af mobilfri skole:

Elevrådet, medarbejderne og skolebestyrelsen har drøftet indførelse af mobilfri skole og udarbejdelsen af princippet.

Dagen før principperne træder i kraft er ledelsen på besøg i alle klasser for sammen med lærerne og pædagogerne at formidle, hvorfor vi indfører mobilfri skole.

Efter indførelsen af mobilfri skole følger vi op på, hvilken effekt denne ændring har haft. Det vil ske med dialog i klasserne og efterfølgende opfølgning i elevrådet. Personalet vil også følge udviklingen.

Skolebestyrelsen er spændte på at følge udviklingen og følger løbende op. Det vil være et punkt på vores forældrerøddermøde torsdag den 23. november.

Godkendt i bestyrelsen 11. september 2023

 

Siden er sidst opdateret 25. september 2023