Mobiltelefoner

Retningslinje for mobiltelefoner og andre elektroniske enheder

Retningslinje for mobiltelefoner og andre elektroniske enheder

 

Eleverne må ikke have mobiltelefoner tændt i timerne.

Lærere og pædagoger beslutter, hvornår telefonen benyttes i læringsmæssige sammenhænge.

Computere, tablets mm. må tilsvarende kun anvendes til læringsmæssige sammenhænge i timerne.

Mobilen må ikke anvendes til at fotografere eller filme, med mindre det er aftalt med de personer, der fotograferes eller filmes. Hvis en person fotograferes mod sin vilje, vil de aktuelle forældre blive inddraget.

Billeder/film må ikke deles uden forudgående aftale med personerne på billedet ifølge lovgivningen.

Beskeder må ikke være anonyme, virke chikanerende eller indeholde antydning af mobning.

Overtrædelse af disse regler medfører at mobiltelefonen tages fra eleven og lægges på kontoret. Telefonen kan afhentes ved skoledagens ophør.

Såfremt forældrene ønsker strammere klasseregler aftales dette på et forældremøde.

Personalet og ledelsen kan i perioder beslutte, at klasser eller skolen kan være mobilfri.

Såvel elever som forældre, der ønsker at komme i kontakt med hinanden i løbet af skoledagen er altid velkommen til at kontakte kontoret.

  

 Godkendt i bestyrelsen den 5. september 2022

 

Siden er sidst opdateret 1. november 2022