Princip for badning efter idræt

Undervisningen i idræt forudsætter omklædning til idrætstøj og efterfølgende bad.

Omklædning og bad er en naturlig del af idrætsundervisningen, ligesom den del af faget understøtter eleverne i deres tilegnelse af gode vaner for personlig hygiejne.

Derudover er det værdifuldt, at vores børn og unge i skolen understøttes i at opnå et naturligt forhold til deres egen krop, og udvikler en erkendelse af, at vi som mennesker ser vidt forskellige ud.


Formål:

• At badet efter idrætsundervisningen er en naturlig del af idrætsfaget.
• At alle elever lærer at omgås hinanden med gensidig respekt for hinandens forskelligheder.
• At alle elever har lyst til og mulighed for at deltage i idrætsfaget.
• At forældre er klar over deres rolle og ansvar for børnenes idrætsdeltagelse.
• At forældre, elever og lærere kender til retningslinjerne for idrætsundervisningen og det efterfølgende bad.
Princippet ligger i forlængelse af Folkeskoleloven – særlig Fælles Mål for faget idræt.


Det er forælderens ansvar at:

• Støtte op om” Princip for badning i forbindelse med idræt.”
• Sikre at barnet møder forberedt til undervisningen. Det betyder i      denne sammenhæng, at eleven medbringer idrætstøj, håndklæde mv., som gør det muligt at tage del i både idræt og bad.
• Henvende sig til idrætslærer på Aula ved særligt forhold


Det er skolens ansvar, at:

• Sikre badefaciliteter for eleverne.
• Sørge for løbende opsyn under badning.
• Undervise i emnerne: personlig hygiejne, kropsbevidsthed og kropskultur. Evt. i et tværfagligt samarbejde og med sundhedsplejersken.

Godkendt i bestyrelsen 11. september 2023

Siden er sidst opdateret 15. november 2023