Princip for voldsomme konflikter mellem elever

Princip for voldsomme konflikter mellem elever

Det er skolebestyrelsens mål med princippet, at forældre og skolens personale undgår unødig bekymring samt sikrer et fælles sprog og forventning i det tilfælde, at elever kommer i voldsomme konflikter.

Handleplan:

Når det konstateres, at to eller flere elever er i voldsom konflikt:

 

  • Personalet stopper konflikten og skille parterne ad.

 

  • Der sendes besked til kontoret og ledelsen om konflikten enten telefonisk eller ved at sende en person til kontoret med besked.

 

  • Ledelsen danner sig et overblik over situationen og beslutter det videre forløb.

 

  • Involverede elevers forældre kontaktes hurtigst muligt, med henblik på at komme på skolen til samtale vedrørende konflikten.

 

  • Ved alvorlige episoder informeres enten den berørte klasse, årgang eller hele skolen samt bestyrelsesformand om hændelsesforløb og håndtering.

 

 

Godkendt i bestyrelsen 7. november 2023

Siden er sidst opdateret 14. november 2023