Princip for voldsomme konflikter mellem elever

Det er skolebestyrelsens mål med princippet, at forældre og skolens personale undgår unødig bekymring samt sikrer et fælles sprog og forventning i det tilfælde, at elever kommer i voldsomme konflikter.

 

Handleplan:

Når det konstateres, at to eller flere elever er i voldsom konflikt: 

  • Personalet stopper konflikten og skille parterne ad.

 

  • Der sendes besked til kontoret og ledelsen om konflikten enten telefonisk eller ved at sende en person til kontoret med besked.

 

  • Ledelsen danner sig et overblik over situationen og beslutter det videre forløb.

 

  • Involverede elevers forældre kontaktes hurtigst muligt, med henblik på at komme på skolen til samtale vedrørende konflikten.

 

  • Ved alvorlige episoder informeres enten den berørte klasse, årgang eller hele skolen samt bestyrelsesformand om hændelsesforløb og håndtering.

 

 Godkendt i bestyrelsen den 3. februar 2020

 

Siden er sidst opdateret 4. februar 2020