Vikardækning

Det er skolebestyrelsens mål, at skolen ikke aflyser undervisning – ellers følges følgende principper i prioriteret rækkefølge:

Vikardækning ved lærers/pædagogs uforudsete eller planlagte fravær i kortere periode.

 

  • Ved kendt fravær sikres så vidt muligt en faglig og kompetent dækning med egne lærere/pædagoger.

 

  • Der vikardækkes så vidt det er muligt med en vikar, der kender klassen.

 

  • Der vikardækkes så vidt det er muligt med en vikar, der kan faget.

 

  • Der vikardækkes så vidt det er muligt med en vikar, så der kan etableres et sammenhængende forløb.

 

  • Ved vikardækning af lektioner med skolepædagoger eller delehold har 2. læreren/pædagogen hele klassen.

 

Aflysning af undervisning.

 

  • På 7. – 9. årgang kan det være nødvendigt at gennemføre undervisningen ved aftale om selvstudie, det betyder at eleverne arbejder selv evt. hjemme.

 

  • Ved selvstudie skal eleverne (med mindre andet er aftalt med den lærer, der er fraværende) læse i frilæsningsbøger i enten dansk, engelsk eller tysk.

 

  • Ved fag, der er særligt ramt af aflysninger, er der opmærksomhed på at kompensere for den manglende undervisning.

 

Revideret af skolebestyrelsen 10. august 2020

 

Siden er sidst opdateret 25. august 2020