Vikardækning

Det er skolebestyrelsens mål, at skolen ikke aflyser undervisning – ellers følges følgende principper i prioriteret rækkefølge:

Principper for vikardækning.

Det er skolebestyrelsens mål, at skolen ikke aflyser undervisning – ellers følges følgende principper i prioriteret rækkefølge:

Vikardækning ved lærers/pædagogs uforudsete eller planlagte fravær i kortere periode.

 

  • Ved kendt fravær sikres så vidt muligt en faglig og kompetent dækning med egne lærere/pædagoger.

 

  • Der vikardækkes så vidt det er muligt med en vikar, der kender klassen.

 

  • Der vikardækkes så vidt det er muligt med en vikar, der kan faget.

 

  • Der vikardækkes så vidt det er muligt med en vikar, så der kan etableres et sammenhængende forløb.

 

  • Ved vikardækning af lektioner med skolepædagoger eller delehold har 2. læreren/pædagogen hele klassen.

 

Aflysning af undervisning.

 

  • På 7. – 9. årgang kan det være nødvendigt at gennemføre undervisningen ved aftale om selvstudie, det betyder at eleverne arbejder selv evt. hjemme.

 

  • Ved selvstudie skal eleverne (med mindre andet er aftalt med den lærer, der er fraværende) læse i frilæsningsbøger i enten dansk, engelsk eller tysk.

 

  • Ved fag, der er særligt ramt af aflysninger, er der opmærksomhed på at kompensere for den manglende undervisning.

 

Godkendt i bestyrelsen 7. november 2023

 

 

 

Siden er sidst opdateret 14. november 2023